email facebook

מבחן אמירם

   
עקב החשיבות הרבה של מבחן אמירם כקובע לצורך קבלת פטור מלימודי אנגלית, ישנם קורסי הכנה במסגרות שונות שיתרגלו אתכם במבחן, ויאפשרו לכם להגדיל את הסיכויים לקבלת פטור מלימודי אנגלית. להמלצות על מוסדות המלמדים קורסי הכנה ללימודים אקדמיים, כמו מבחן אמיר ואמירם.

מה זה מבחן אמירם?

ישנם בארץ מגוון גדול של מוסדות אקדמיים ללימודים גבוהים, אלו יכולים להיות לימודי הנדסה, משפטים, תקשורת, פסיכולוגיה, רפואה ועוד. למרות שכל אחת מהאופציות שונה מרעותה, יש להן דבר אחד לפחות במשותף והוא הצורך באנגלית ברמה גבוהה. יש פקולטות בהן תדרשו ללמוד יותר חומרים באנגלית (לדוגמא הפקולטה לרפואה בה כל חומרי הלימוד הם באנגלית).

מאידך, ישנן פקולטות בהן כמות האנגלית הנדרשת היא קטנה משמעותית (לדוגמא הפקולטה למשפטים). יחד עם זאת, בכולן תצטרכו לדעת אנגלית וככל שהאנגלית שלכם תהיה טובה יותר כך יקל עליכם לצלוח את החומר הרב שכתוב באנגלית מקצועית וברמת קריאה וכתיבה גבוהה במיוחד.

הפתרון אותו מצאו המוסדות האקדמיים ללימודי האנגלית הוא לחייב את הסטודנטים בקורסים באנגלית, עד אשר הם יגיעו לרמה מתאימה. בשלב ראשון עוברים הסטודנטים מבחן שבו נקבעת הרמה שלהם. יש אפשרות להסתמך על התוצאות של המבחן הפסיכומטרי, ובמידה והוא העניק לכם פטור מלימודי אנגלית הרווחתם. אבל במידה ולא רצוי לעבור את מבחן קביעת הרמה, שנקרא אמיר או אמירם.

מה ההבדל בין מבין "אמיר" למבחן "אמירם"?

ישנם מוסדות אקדמיים שמאפשרים לעשות אך ורק מבחן אמיר. לעומתם, במוסדות אחרים ניתן לעשות מבחן אמירם. ההבדלים בינם נובעים מהעובדה שמבחן אמיר נעשה בכתב יד ומבחן אמירם הוא ממוחשב, כאשר הסטודנט יושב מול מסוף ועונה על שאלות אמריקאיות. מלבד זאת ישנם הבדלים מהותיים נוספים הרי הם לפניכם:

  • במבחן אמיר הזמן שמוקצב הוא כללי לכל המבחן, לעומת זאת במבחן אמירם הזמן המוקצב הוא מול כל שאלה בנפרד, כתוצאה מכך אין באפשרותכם לחזור אחורה ולנסות ולתקן תשובות.
  • במבחן אמירם הזמן למבחן הוא אישי וגמיש, במידה וסיימתם את המבחן לפני הזמן. תוכלו לצאת מהחדר, בעוד שבמבחן אמיר תאלצו להמתין עד לסוף הזמן שנקבע מראש למבחן.
  • במבחן אמירם הממוחשב, אי מתן תשובה נחשב כמתן תשובה שגויה ויורדות על כך נקודות, עובדה זאת מאפשרת לכם לנחש בכל מקרה תשובות.
  • במבחן אמירם לא תוכלו לתקן תשובה אחרי שלחצתם על מקש האנטר, לעומת זאת במבחן אמיר תוכלו תמיד לתקן את התשובות לאורך הפרק כולו.
  • מבחן אמירם בשונה ממבחן אמיר מותאם אישית לרמת המבחן. בתחילת המבחן יהיו מספר שאלות ברמה בינונית בהתאם לתשובות אותן יענה הנבחן הוא יקבל שאלות המשך למבחן. מבחן אמירם מוגדר גם כמבחן אדפטיבי. במהלך המבחן עצמו אם הנבחן שוגה בתשובה, השאלה הבאה אותה הוא יקבל תהיה קלה יותר.
  • מבחן אמירם מקובל בדרך כלל במכללות לעומת זאת מבחן אמיר הוא כלי אבחוני באוניברסיטאות.