email facebook

תקשורת בינלאומית באנגלית

   
העולם התפתח מאוד מאז המצאת האינטרנט, יש לנו את האופציה לעשות עסקאות בלי לצאת מהבית, וליצור קשר עם כל אדם בעולם. הכלי היחיד לעשות זאת דרכו היא השפה האנגלית.

אנחנו חיים היום בעידן של גלובליזציה, כלומר, עידן שבו מרחקים וגבולות בין מדינות כבר אינם מהווים מחסום כמו בעבר: אנשים, מוצרים, טכנולוגיה וכסף יכולים לחצות היום את הגבולות המדיניים במהירות, וכך, העולם כולו הפך לקהילה אחת רחבה, שכל חבריה משתמשים בשוק אחד בינלאומי.

כמובן שבמצב כז, חייבת להיות גם שפה אחת שתגשר על הבדלי השפות ותקשר בין כל האנשים בעולם, והשפה הזו היא כידוע אנגלית – שפת התקשורת הבינלאומית.

מכיוון שהחשיבות של השפה האנגלית לתקשורת בינלאומית ברורה, כיום ישנם בעולם קרוב ל-2 מיליארד אנשים שדוברים את השפה ברמה כלשהי.

מצד שני, כמובן שישנם בעולם גם אנשים שאינם דוברים את השפה מכל מיני סיבות, מה שמקשה לעיתים את התקשורת עם אזרחי מדינות אחרות בעת טיולים, עבודה ועוד.
לכן השפה האנגלית נלמדת היום בבתי ספר ברוב העולם, ואנשים אשר לא למדו אותה מסיבה זו או אחרת בצעירותם, פונים ללמוד את השפה גם בשלבים מאוחרים יותר בחייהם.

אנגלית בעסקים

עם זאת, ישנם תחומים שבהם ידיעת אנגלית היא בגדר חובה. תחום בולט במיוחד שעושה שימוש נרחב בשפה הוא עולם העסקים הבינלאומיים, שהוא חלק מהשוק הבינלאומי. חברות ועמיתים עסקיים אשר דוברים שפות שונות מתקשרים ביניהם באנגלית באופן קבוע.

אלא שקיימים קודים מסוימים של התנהגות בתרבות העסקית הבינלאומית, שדורשים שימוש בתבניות שפה וביטויים מקובלים. השפה המקובלת הזו היא האנגלית העסקית.
אנשי עסקים שמעוניינים להרחיב את העסקים שלהם אל מעבר לגבולות ארצם, חייבים כיום להכיר את השפה העסקית והקודים המקובלים בין עמיתים עסקיים ברחבי העולם.

ללמוד אנגלית לעסקים בינלאומיים

בעקבות הדרישה ההולכת וגוברת לידע באנגלית בכלל, ובאנגלית עסקית בפרט, המקומות שבהם ניתן ללמוד את השפה בארץ הופכים ליותר ויותר נפוצים.

כיום ניתן ללמוד אנגלית עסקית בבית ספר לשפות בקורס אנגלית עסקית, בעזרת מורה פרטי ואפילו באופן עצמאי, בעזרת אתרי אינטרנט המוקדשים ללימודי אנגלית עסקית.
ידע מוקדם באנגלית הוא חשוב מאוד ללימודי האנגלית העסקית, מכיוון שהוא מהווה את הבסיס הלשוני שבעזרתו נלמדים תבניות השפה והביטויים העסקיים המקובלים.