email facebook

דקדוק באנגלית

   
דקדוק באנגלית הוא הבסיס של השפה. הוא מה שמניע אותה, גורם לה להישמע כמו שהיא. הדקדוק מונע שגיאות, משפר את הכתיבה, הדיבור, ואם תשלטו בכללי הדקדוק הבסיסיים בשפה, לימוד האנגלית כבר בכיס הקטן שלכם. ידיעת הדקדוק היא חובה לכל מי שרוצה לשלוט ברזי השפה, לדבר אותה כראוי ולכתוב אותה בצורה נכונה.

תחומי לימוד דקדוק באנגלית

בדקדוק באנגלית יש תחומים רבים ללמידה. יש דקדוק פשוט יום יומי, עתידי, הכוללים כללי איות, כתיבה, דיבור, ועוד. על מנת שנבין מהו דקדוק הבאנו לפניכם כדוגמא את הצורה הפשוטה והשימושית ביותר של דקדוק באנגלית.

Present Simple

תחום זה בדקדוק באנגלית מכיל פעולות יומיומיות תדירות שחוזרות על עצמן ועובדות. למשל ביטויי זמן, משפטים חיוביים, משפטים שליליים, ושמות עצם. למשל:

ביטויי זמן

 • כל יום- every day
 • כל חודש- every month
 • פעמיים ב- twice a..
 • בדרך כלל- usually
 • אף פעם- never
 • לעיתים קרובות- often

משפטים חיוביים ושליליים

 • She doesn't like ice cream- היא לא אוהבת גלידה.
 • I don't go to the mall every day- אני לא הולכ/ת לקניון כל יום.
 • I go to school every day- אני הולך לבית הספר כל יום.
 • I do my homework- אני עושה את שיעורי הבית שלי.

שאלות WH

יש מילות שאלה נפוצות שימושיות בחיי היום יום המתחילות באותיות WH ולכן נקראות כך. המלים הן:

 • מה- What
 • איפה, היכן- where
 • מתי- when
 • למה- why

דקדוק באנגלית אינו קל ללמידה, ולאחר שקראנו קצת ולקחנו טעימה של הבנה מהו הדקדוק, נוכל לגשת ללימוד ברמה גבוהה יותר, לבחירתך. תוכלו להינות מקריאה והבנה של השפה פה אצלנו ב"אנגלי", ותוכלו גם להירשם לאחד מהמוסדות המלמדים אנגלית על מנת להיכנס לעומק הדברים ולהבין בצורה אמיתית מהו הדקדוק האנגלי.