email facebook

פעלים באנגלית

   
פעלים באנגלית מהווים את החלק העיקרי של כל משפט בשפה האנגלית. שליטה בפעל על כל הטיותיו וצורותיו תתרום רבות לבניית משפט בצורה נכונה, וכמו כן גם להבנה של טקסטים כתובים ושל משפטים הנשמעים באנגלית. שלא כמו בעברית, בה יש רק צורה אחת לבטא את הזמנים- עבר, הווה ועתיד, באנגלית יש צורות רבות לעשות זאת. נביא בפניכם מספר דוגמאות לתרגול פעלים באנגלית בזמנים שונים:

פעלים באנגלית בעבר

הרבה אנשים מתקשים בהבנת פעלים באנגלית בזמן עבר. נביא בפניכם לדוגמא מילה, ואת הטיותיה בזמן עבר. על מנת ללמוד להטות מילה באנגלית לפעל בזמן עבר צריך לדעת להגות אותה בזמן הווה ורצוי גם עתיד. לימוד הזמנים הוא שלוב אחד בשני ורצוי לתרגל את כל הזמנים תוך לימוד מילה אחת.

עבודה-Work

עבדתי – I worked

עבד- He worked

עבדה- She worked

עבד (לגבי דומם או בעלי חיים)- It worked

עבדנו- We worked

עבדתם, עבדתן- You worked

עבדו- They worked

ההטייה של הפועל הזה לזמן עבר מאוד פשוטה, כפי שאתם יכולים לראות הצבנו את הסיומת ed בכל הגופים לצורה הבסיסית של המילה work.

מקרים חריגים של הטיית פעלים בזמן עבר

כאשר ניצב בפנינו פועל כמו המילה Love- לאהוב, שנגמר באות E, נוסיף רק את האות D בסוף המילה. למשל:

Love- אוהב בזמן הווה.

Loved- אהב בזמן עבר.

ישנם עוד מקרים חריגים של הטיית פעלים, אותם ניתן ללמוד בהמשך בלימוד יותר מעמיק של הפעלים והטיותיהם בשפה האנגלית.

פעלים באנגלית בהווה

בהטיית זמן זו נשתמש בצורת הבסיס של הפועל בתופסת האותיות ing, כך הופכים שמות עצם פשוטים לפעלים בזמן הווה. למשל:

עבודה- Work

אני עובד- I an working

היא עובדת- She is working

אתה עובד- You are working

אנחנו עובדים- We are working

מקרים חריגים של הטיית פעלים בזמן הווה

אם הפועל נגמר באות e, נשמיט את הe ונוסיף את האותיות ing בסוף המילה. למשל:

come- מגיע, בא

I'm coming- אני מגיע כרגע

אבל אם הפועל נגמר בee, שתי האותיות תישאר ונוסיף להן את ing. למשל:

flee- ברח, נמלט

I am fleeing- אני בורח כעת

ללימוד פעלים באנגלית ותרגול נכון, מומלץ ללמוד בקבוצה ולרכוש קורס קצרצר שיחזק את הידע שלכם או ילמד אתכם הכל מההתחלה בצורה נכונה. כשלומדים בקבוצה תומכת עם מורה מקצועי הלימוד יותר פורה ויעיל, אין מקום לטעויות, התרגול עקבי ונכון ותוצאות חיוביות של הלימוד יגיעו הרבה יותר מהר מאשר בלימוד עצמאי דרך ספרים או האינטרנט.